Sākumlapa > Par projektu > Jaunumi >  Par grāmatu : "Latvijas Universitāte 90 gados: Dzīve"

Par grāmatu : "Latvijas Universitāte 90 gados: Dzīve"

###NEWS_AUTHOR###
###NEWS_IMAGE### Latvijas Universitātes pētnieciskā projekta “Latvijas Universitāte 90 gados: cilvēki, izglītība, zinātne un ikdiena” (ZP-143) ietvaros ir tapusi grāmata “Latvijas Universitāte 90 gados: Dzīve”.

Grāmatā aplūkotas Latvijas Universitātes deviņdesmit gadu ilgās vēstures galvenās norises. Sniegts katras desmitgades raksturojums, tās zīmīgāko notikumu apraksts. Akcentēta politisko varu ietekme uz augstskolas darbu, mācībspēku un studentu likteņiem. Liela vērība veltīta universitātes studentu mācību un ikdienas dzīvei un laikmeta ietekmei uz to.

Grāmatā ietverts plašs ilustratīvais materiāls no Latvijas Valsts vēstures arhīva, Latvijas Valsts arhīva, Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva, Latvijas Universitātes Vēstures muzeja, Ojāra Vācieša memoriālā muzeja, Latvijas Kara muzeja, muzeja “Ebreji Latvijā” krājumiem, kā arī no Latvijas bibliotēkām un privātkolekcijām.

Grāmatai “Latvijas Universitāte 90 gados: Dzīve” tās autori – Laura Ardava, Didzis Bērziņš, Mārtiņš Kaprāns, Alise Ķezbere, Klinta Ločmele, Olga Procevska, Aija Rozenšteine, Līga Rozentāle, Inese Salmiņa, Gita Siliņa, Laura Uzule un Vita Zelče – veltīja lielu daļu 2009. gada vasaras.

Autori atzīst: “Vācot materiālus un veidojot šo grāmatu, ne tikai esam kļuvuši zināšanās un pieredzē bagātāki, bet arī raduši savu skatu uz Latvijas Universitāti. Bez Vitas šis projekts nekad nebūtu tapis, viņa spēja iedvesmot un aizraut itin visus tajā iesaistītos, pašaizliedzīgi veltot sevi apjomīgajam darbam. Laura izdzīvoja Latvijas Universitātes vēsturi dauzu pazīstamu un mazāk zināmu cilvēku acīm. Didzis tika galā ar smagākajām un sāpīgākajām Universitātes vēstures lappusēm un sarežģītākajiem rokrakstiem, Mārtiņš aprakstīja poētiskākos padomju studentu dzīves mirkļus, Inese pārliecinājās par studentu dzīvesprieku un radošā gara spēku, Klintas neatlaidība un izturība pret arhīvu putekļiem nodrošināja mūsu pagātnes stāstam skaitļu, likteņu un emociju pamatu, Olga ielauzās vēstures darbnīcā ar zibspuldzes gaismu un modru aci, Aija turēja roku uz projekta pulsa no pirmā tā elpas vilciena līdz pēdējam tipogrāfijas krāsas pilienam, māksliniece Laura darba dunā paspēja pat apprecēties, bet Ala un viņas kaķubrāļi Kurmenē Universitātes labad samierinājās ar atceltām brīvdienām.

Visi kopā esam bijuši ekspedīcijās, tikušies ar zinātniekiem, žurnālistiem, māksliniekiem Universitātes absolventiem: Oļģertu Kroderu, Skaidrīti Lasmani, Juri Zaķi, Ivaru Lāci, Mārci Auziņu, Sarmu Kļaviņu, Ivetu Veispali, Sandru Kuku, Valdu Pētersoni, Guntu Mindi, Velgu Kinci, Petronelu Ločmeli, Juri Rozenvaldu un daudziem citiem izciliem stāstniekiem. Esam sapratuši intelekta vērti gan cilvēku, gan valsts, gan pasaules liktenī un attīstībā.

Ikvienam no mums Latvijas Universitātes likteņu tēlojumam ir nācies kaut ko ziedot no sevis, no savas dzīves – atvaļinājumu, brīvdienas, ceļojumu, tikšanos ar draugiem, nedēļas nogales, vaļošanās prieku, miegu, dienišķos tēriņus un daudz ko citu. Zinātne, darbs arhīvos, bibliotēkās un muzejos, grāmatas rakstīšana un veidošana nozīmē disciplīnu, atteikšanos. Vai tas bija tā vērts? Mēs domājam, ka bija vērts, jo Universitātes vēsture ir arī mūsu vēsture par mums – par mūsu attieksmi pret sevi, attiecībām starp mums un augstskolu, mūsu dzīvi, Universitātes dzīvi.”

Grāmatas “Latvijas Universitāte 90 gados: Dzīve” vizuālās vēsturiskās atmosfēras radītāja – māksliniece Laura Rudzīte un viņas kolēģi SIA “artTech”.
 Paldies grāmatas recenzentiem Mārim Baltiņam un Skaidrītei Lasmanei par padomu un ieteikumiem!

Paldies visiem projekta līdzdalībniekiem – arhīvu, muzeju un bibliotēku darbiniekiem, fotoalbumu īpašniekiem un stāstniekiem!

###ADDINFO_WRAP_B### ###TEXT_RELATED### ###NEWS_RELATED### ###TEXT_FILES### ###FILE_LINK### ###TEXT_LINKS### ###NEWS_LINKS### ###TEXT_RELATEDBYCATEGORY### ###NEWS_RELATEDBYCATEGORY### ###ADDINFO_WRAP_E###
###GALERY###