Sākumlapa > Par mums
Oops, an error occurred! Code: 20180527021127af5e755e

Par mums

Latvijas Universitātes mūžs tās 90 pastāvēšanas gados ir bagāts ne tikai ar notikumiem, bet arī piedzīvojumiem un (pār)dzīvojumiem. Tā ir universitātes īstā dzīve.

Īpaša bagātība ir Latvijas Universitātes cilvēki – pasniedzēji, darbinieki, studenti un absolventi. Viņu ir daudzi tūkstoši – katram noteikti ir savas universitātes vēsture. Strādājot ar arhīvu, muzeju un bibliotēku materiāliem, runājot ar cilvēkiem, nācās atzīt, ka Latvijas Universitātes dzīve 90 gadu ritumā līdzinās milzīgai krāsu mozaīkai, ko veido cilvēki, viņu likteņi, darbs, sasniegtais un zaudētais, veiksmes un neveiksmes. Tāpat tajā svarīga vieta ir arī institūcijām – fakultātēm, institūtiem, nodaļām, katedrām, laboratorijām, departamentiem u.c. Arī katrai tai ir sava vēsture. Šīs tik daudzskaitlīgās vēstures saplūst kopā → Latvijas Universitātes vēsturē, dzīvē.

Latvijas Universitātes pagātnes izzināšana norit pētnieciskā projekta “Latvijas Universitāte 90 gados: cilvēki, izglītība, zinātne un ikdiena” (ZP-143) ietvaros. Projekts īstenots 2008. un 2009. gadā Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas studiju nodaļā. Tā dalībnieki komunikācijas zinātnes maģistra un doktora programmu studenti un pasniedzēji – Laura Ardava, Liene Bērziņa, Didzis Bērziņš, Indra Butkāne, Jeļena Gavrilova, Mārtiņš Kaprāns, Agnija Kazuša, Jānis Kreicbergs, Marita Kroiča, Alise Ķezbere, Zane Lase-Lasmane, Laura Lasmane, Ilze Liepiņa, Klinta Ločmele, Linda Ļisicina, Eva Miķelsone, Iveta Mināte, Inese Salmiņa, Ojārs Skudra, Olga Procevska, Olga Proskurova, Līga Rozentāle, Gita Siliņa, Laura Uzule, Baiba Ūdre, Linda Vecgaile, Vera Zajeca, Evija Ziemele, Marita Zitmane. Projekta vadītāja – asoc. profesore Vita Zelče, projekta koordinatore – doktorante Aija Rozenšteine.

Projekta “Latvijas Universitāte 90 gados: cilvēki, izglītība, zinātne un ikdiena” īstenošanas galvenie rezultāti ir grāmata “Latvijas Universitāte 90 gados: Dzīve”, vēstures mājaslapa, starptautiskās “Zinātnieku nakts 2009” ietvaros Latvijas Universitātes 90. gadadienai veltītais pasākums “Laika mašīna: Mistēriskā performance”, Latvijas Universitātes akadēmiskajās konferencēs nolasītie referāti, vairāki zinātniskie raksti, kā arī universitātes vēsturei veltītā akadēmiskā lekcija bakalaura programmas studentiem. Ieguvums ir arī iepazīšanās ar arhīvu, muzeju un bibliotēku kolekcijām, intervijas un sarunas ar Latvijas Universitātes vadītājiem, absolventiem un studentiem, diskusijas par to vai citu notikumu un parādību nozīmi augstskolas un tās cilvēku likteņos.

Vācot materiālus un veidojot šo grāmatu, esam kļuvuši ne tikai zināšanās un pieredzē bagātāki, bet arī raduši savu skatu uz Latvijas Universitāti, vēl vairāk – sapratuši intelekta vērti gan cilvēku, gan valsts, gan pasaules liktenī un attīstībā.

Scientiae et patriae!