Sākumlapa > LU stāsti

LU stāsti

Meklēt pēc nosaukuma:
###NEWS_IMAGE###

Studenti strādā fabrikās

###NEWS_AUTHOR###

Stājoties Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātē, Vēstures un filoloģijas fakultātes 1959. gada reflektanti vēl nenojauta, ka viņiem pirmajā kursā būs jāiziet obligāta darba prakse gada garumā. Tikai rudenī viņi uzzināja, ka dienas nodaļas 1. kursa studentiem lekcijas notiks vakaros, bet pa dienu būs jāveic nekvalificēts darbs ražošanā.
lasīt tālāk


lasīt tālāk
###NEWS_IMAGE###

Uz kolhozu

###NEWS_AUTHOR###

Latvijas Valsts universitātes studentu dzīvē t.s. rudens semestris kolhozā 50. gados kļuva par ierastu praksi. 1953. gada 24. septembrī Latvijas PSR Ministru padome pieņēma lēmumu par skolēnu un studentu iesaistīšanu ražas novākšanas darbos. Tas paredzēja, ka no lielākajām pilsētām uz kolhoziem un padomju saimniecībām jeb sovhoziem jānosūta 30 700 vidusskolēnu un studentu. No Rīgas vien lauku darbos uz divām nedēļām bija jādodas 24 000 skolēniem un studentiem.lasīt tālāk


lasīt tālāk
###NEWS_IMAGE###

Zaudētais

###NEWS_AUTHOR###

Akadēmiskā dzīve bija nozīmīgs Latvijas identitātes un valstiskuma uzturēšanas faktors, tādēļ totalitārās okupējošās lielvalstis vērsās pret to ne tikai kā pret demokrātijas un brīvas domas izpausmes formu, bet arī kā pret tautas neatkarības pamatu. Latvijas Universitāte bija gan zinātnes centrs Latvijā, gan viena no Latvijas valstiskuma un nacionālās idejas galvenajiem balstiem. Tādēļ ne PSRS totalitārais režīms, ne nacistiskā Vācija Latvijā nevēlējās saglabāt tādu Latvijas Universitātes struktūru, kas balstītos uz latviešu tautas resursiem un izglītotu nacionālo inteliģenci turpmākai vietējās kultūras attīstībai.lasīt tālāk


lasīt tālāk
###NEWS_IMAGE###

Labā studēšana

###NEWS_AUTHOR###

Studējošo īpatsvara ziņā Latvija piederēja pie līderēm Eiropā. 20. gs. 30. gados Latvijas Universitātē katru gadu zinības apguva ap 7000–8600 studentu. Tāpat kā 20. gados vislielākais studējošo skaits – Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātē, Lauksaimniecības fakultātē un Filoloģijas un filozofijas fakultātē.lasīt tālāk


lasīt tālāk
###NEWS_IMAGE###

Mantojums

###NEWS_AUTHOR###

Latvijas Augstskola mantojumā saņēma visu Latvijas zinātnē un studiju darbā paveikto un jau iedibināto akadēmisko tradīciju.lasīt tālāk


lasīt tālāk
<< First &#09; 1-7 8-14 15-21 22-28 29-33 &#09; Last >>>