Sākumlapa > LU stāsti

LU stāsti

Meklēt pēc nosaukuma:
###NEWS_IMAGE###

Universitāte Rīgā

###NEWS_AUTHOR###

Pēc nacistiskās Vācijas karaspēka ienākšanas Rīgā Latvijas Universitātes mācībspēki iestājās par agrākās augstskolas atjaunošanu. Nacistiskās okupācijas iestādēs to nepieļāva. Viņu plānos okupētajās teritorijās cilvēku izglītošana universitātēs nebija paredzēta. 1941. gada 15. novembrī Ostlandes Latvijas ģenerālapgabala ģenerālkomisārs Otto Heinrihs Drehslers deva atļauju atvērt tehniskās un medicīnas fakultātes. Ostlandes ģenerālkomisārs Heinrihs Loze 19. novembrī izdeva rīkojumu par augstskolām Baltijā. Tas paredzēja, ka Rīgā nepastāvēs universitāte, bet gan tikai tehniskā augstskola. 21. novembrī darbu sāka agrākās Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte un Veterinārmedicīnas fakultāte. Vēl nedēļu vēlāk mācības sākās Arhitektūras fakultātē, Ķīmijas fakultātē, Matemātikas un dabaszinātņu fakultātē, Mehānikas fakultātē un Inženierzinātņu fakultātē. Latvijā atgriezās arī vācbaltiešu pēdējā izceļošanas vilnī aizbraukušais rektors Mārtiņš Prīmanis, kurš uzņēmās augstskolas vadību.lasīt tālāk


lasīt tālāk
###NEWS_IMAGE###

Simbolu radīšana

Autors: Laura Uzule

Ikvienas augstākās mācību iestādes tēla daļa ir tās simboli – himna, karogs, ģerbonis, fakultāšu emblēmas, rektora, dekānu, profesoru talāri un citas amata zīmes. Par tām sāka domāt Latvijas Universitātes 10. gadadienas priekšvakarā. Tomēr augstskolas galvenie simboli tika veidoti pēc tās. Plašāku rezonansi ieguva vien himna, kas pirmatskaņojumu piedzīvoja 1929. gada 28. septembrī un 30. gados tika atskaņota visos augstskolas svinīgos brīžos.lasīt tālāk


lasīt tālāk
###NEWS_IMAGE###

Studentu rota un bataljons

###NEWS_AUTHOR###

Latviešu studentu korporāciju “Lettonia”, “Selonia”, “Lattgallia”, “Talavija” un “Fraternitas Moscoviensis” locekļi 1918. gada 20. decembrī izveidoja Atsevišķo studentu rotu.
lasīt tālāk


lasīt tālāk
###NEWS_IMAGE###

Pirmās un pirmie

###NEWS_AUTHOR###

Latvijas Augstskolas studenta matrikulu Nr. 1 saņēma Marija Adlere. Viņa pirmajā studiju pieteikumu iesniegšanas dienā – 1919. gada 15. septembrī – uzrakstīja lūgumu uzņemt Valodnieciski-filozofiskās fakultātes Pedagoģiskajā nodaļā.lasīt tālāk


lasīt tālāk
###NEWS_IMAGE###

Strādājošais students

Autors: Līga Rozentāle

No padomju laika studentiem, kuri teju visu studiju laiku veltīja tikai mācībām un studentu dzīves aktivitātēm, jaunās neatkarīgās valsts studējošā jaunatne ātri vien kļuva par aizņemtiem, strādājošajiem studentiem. Mācībām tika veltīts no darba brīvais laiks, lekcijas apmeklētas tad, kad darba vietā palaida vai kad augstskolā bija svarīgas ieskaites, referāti un darbi rakstīti naktīs un brīvdienās – studijas tika pakārtotas darbam.lasīt tālāk


lasīt tālāk
###NEWS_IMAGE###

Pareiza studēšana

Autors: Laura Uzule

Mūslaiku Latvijas Universitātes studenti par savu turpmāko zinību ceļu var izvēlēties kādu no 14 universitātes fakultātēm. Nedaudz mazāk iespēju, proti, 11 fakultātes, Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte piedāvāja 1983. gadā, kad, rūpējoties par pirmkursnieku labsajūtu, drošumu un iekļaušanos “mūsu plašajā, daudzveidīgajā un darbīgajā kolektīvā”, profesori A. Mauriņš, J. Porietis un docētāji O. Ivaščenko, M. Briģe, Dz. Kalniņa un V. Zelmenis izveidoja informatīvo brošūru “Mūsu universitāte”. Līdzīgus ceļvežus pirmkursnieki saņēma ik gadu.lasīt tālāk


lasīt tālāk
###NEWS_IMAGE###

Sports

Autors: Didzis Bērziņš

Sports ir bijusi neatņemama Latvijas Universitātes sastāvdaļa visas tās vēstures ilgumā. Jau 1922. gadā dibināta Latvijas Universitātes Akadēmiskā sporta biedrība un 1928. gadā – organizācija “Universitātes Sports”. Šajā laikā mainījušās atbildības sfēras, darbības principi, organizāciju struktūras un pat režīmi, taču studenti dažādos līmeņos sportojuši kopš augstskolas dibināšanas. Daudziem tas bijis veselīgs brīvā laika pavadīšanas veids, kas palīdzējis atpūsties un atgūties pēc studijām, citiem profesionāla nodarbe, ko papildināt ar teorētiskām studijām un diplomu. Dažiem sports bijis obligāts priekšmets, kas sakostiem zobiem jānokārto. lasīt tālāk


lasīt tālāk