Sākumlapa > LU stāsti

LU stāsti

Meklēt pēc nosaukuma:
###NEWS_IMAGE###

Brīvības cīņas

###NEWS_AUTHOR###

Latvijas Augstskola studiju un akadēmisko darbu sāka nākamajā dienā pēc atklāšanas svinībām. Tas gan ilga tikai divas nepilnas nedēļas. 8. oktobrī uzbrukumu visai Latvijai un Rīgai sāka Bermonta karaspēks.lasīt tālāk


lasīt tālāk
###NEWS_IMAGE###

Pret režīmu

###NEWS_AUTHOR###

Padomju režīms Latvijā tika iedibināts ar varmācību un represijām – cilvēku iznīcināšanu, apcietināšanu, spīdzināšanu, pazemošanu, izsūtīšanu, darbavietu un izglītības liegumiem. Padomju okupācijas sākumā radītā totālā uzraudzības un sodu sistēma veidoja pastāvīgu baiļu, savstarpējās neuzticības un neiedrošināšanās atmosfēru, kas pilnībā neizzuda līdz režīma pastāvēšanas beigām. Lai gan pretpadomju noskaņojums bija plaši izplatīts, tā izpausmes publiskajā telpā uzskatāmību ieguva reti.lasīt tālāk


lasīt tālāk
###NEWS_IMAGE###

Špikošana

Autors: Olga Procevska

Grāmatiņas, ermoņikas, vēdeklīši, ar palīgmateriāliem aprakstīti lineāli, penāļi, briļļu futrāļi, kalkulatori un jebkurš cits priekšmets, ko eksāmenu laikā pasniedzēji ļāva atstāt uz galda, un arī paši galdi, ja tiem bija iespējams piekļūt īsi pirms eksāmena – špikeri ar studentu izdomas un roku veiklības palīdzību ieguva visdažādākās formas, un teju katram studentam ir savs stāsts par labāko špikošanas tehnoloģiju. Tomēr populārākais špikera modelis ir maza, no malas līdz malai sīkiem burtiem pierakstīta četrstūraina papīra lapiņa.lasīt tālāk


lasīt tālāk
###NEWS_IMAGE###

Robežu paplašinājums

Autors: Alise Ķezbere

20. gadsimta 80. gadu beigās un 90. gadu sākumā Latvijas Universitāte piedzīvoja arī starptautisku atmošanos. Laikraksts “Universitātes Avīze” lielu uzmanību pievērsa arī šai unikālajai pieredzei. Augstskolas pārstāvjiem savos ārzemju ceļojumos nācās piedzīvot neskaitāmus pārsteigumus un raudzīties “platām acīm uz rietumu pasauli”.lasīt tālāk


lasīt tālāk
###NEWS_IMAGE###

Pašdarbība

Autors: Inese Salmiņa

Kopsolī ar mācību un zinātnisko darbu universitātē vienmēr aktīvi darbojušies arī dažādi pašdarbības un radošie kolektīvi – sieviešu, vīru un jauktais koris, deju kolektīvi, drāmas ansamblis, simfoniskais un pūtēju orķestris, keramikas pulciņš, kustību teātris un folkloras kopas. Tie visi ir apvienojuši un turpina apvienot vairākas paaudzes – potenciālos, esošos un bijušos studentus, kā arī pasniedzējus.lasīt tālāk


lasīt tālāk
###NEWS_IMAGE###

"Padomju Students"

Autors: Gita Siliņa

Ar Darba Sarkanā karoga ordeni apbalvotās Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātes studenti un mācībspēki mēneši vismaz divas reizes mēnesī saņēma sava laikraksta “Padomju Students” numurus. Tie vēstīja par jaunāko augstskolas dzīvē.
lasīt tālāk


lasīt tālāk
###NEWS_IMAGE###

Militārā apmācība

Autors: Laura Ardava

Jau tūlīt pēc Latvijas Valsts universitātes darbības atjaunošanas 1944. gada rudenī tā tika iekļauta Padomju Savienības militārās mašinērijas redzeslokā. Militārās apmācības realizēšanai tika izveidota Specsagatavošanas jeb kara katedra. Nodarbības tajā notika reizi nedēļā. Daļa no apmācības bija militārā nometne jeb tā saucamie sbori, kas vasaras laikā paredzēja atrašanos reālos armijas apstākļos aptuveni divu mēnešu garumā. Apgūstot pilnu militārās apmācības kursu kara katedrā, universitātes absolventiem piešķīra jaunākā leitnanta pakāpi, bet absolventes ieguva medicīnas māsu specializāciju.
lasīt tālāk


lasīt tālāk