Sākumlapa > 1969 - 1979 > LU stāsti

1969 - 1979 simboli un zīmes

###NEWS_IMAGE###

Latvijas Universitātes bibliotēkas ikdiena darbinieku atmiņstāstos 20. gadsimta 70.–90. gadi

Autors: Jānis Kreicbergs

Rakstā aplūkota Latvijas Universitātes Bibliotēkas darbinieku atmiņas un vērtējums par darbu bibliotēkā 20. gs. 70.–90. gados.lasīt tālāk


lasīt tālāk
###NEWS_IMAGE###

Pašdarbība

Autors: Inese Salmiņa

Kopsolī ar mācību un zinātnisko darbu universitātē vienmēr aktīvi darbojušies arī dažādi pašdarbības un radošie kolektīvi – sieviešu, vīru un jauktais koris, deju kolektīvi, drāmas ansamblis, simfoniskais un pūtēju orķestris, keramikas pulciņš, kustību teātris un folkloras kopas. Tie visi ir apvienojuši un turpina apvienot vairākas paaudzes – potenciālos, esošos un bijušos studentus, kā arī pasniedzējus.lasīt tālāk


lasīt tālāk
###NEWS_IMAGE###

"Padomju Students"

Autors: Gita Siliņa

Ar Darba Sarkanā karoga ordeni apbalvotās Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātes studenti un mācībspēki mēneši vismaz divas reizes mēnesī saņēma sava laikraksta “Padomju Students” numurus. Tie vēstīja par jaunāko augstskolas dzīvē.
lasīt tālāk


lasīt tālāk
###NEWS_IMAGE###

Militārā apmācība

Autors: Laura Ardava

Jau tūlīt pēc Latvijas Valsts universitātes darbības atjaunošanas 1944. gada rudenī tā tika iekļauta Padomju Savienības militārās mašinērijas redzeslokā. Militārās apmācības realizēšanai tika izveidota Specsagatavošanas jeb kara katedra. Nodarbības tajā notika reizi nedēļā. Daļa no apmācības bija militārā nometne jeb tā saucamie sbori, kas vasaras laikā paredzēja atrašanos reālos armijas apstākļos aptuveni divu mēnešu garumā. Apgūstot pilnu militārās apmācības kursu kara katedrā, universitātes absolventiem piešķīra jaunākā leitnanta pakāpi, bet absolventes ieguva medicīnas māsu specializāciju.
lasīt tālāk


lasīt tālāk
###NEWS_IMAGE###

Prakse

Autors: Klinta Ločmele

Obligāta, bet nereti arī ļoti gaidīta – studentu mācību prakse. Vasaras brīvdienās vai studiju semestra laikā tā bija došanās ārpus ierastās lekciju vides apgūt profesijā nepieciešamās praktiskā darba iemaņas, kas dažkārt nozīmēja īsākus vai tālākus ceļojumus, pat aiz Padomju Savienības robežas. Turpretī prakse pedagoģijā dažiem studentiem izrādījās visgrūtākais studiju gadu pārbaudījums vai pat nepārvarama barjera ceļā uz diplomu.lasīt tālāk


lasīt tālāk
###NEWS_IMAGE###

Sports

Autors: Didzis Bērziņš

Sports ir bijusi neatņemama Latvijas Universitātes sastāvdaļa visas tās vēstures ilgumā. Jau 1922. gadā dibināta Latvijas Universitātes Akadēmiskā sporta biedrība un 1928. gadā – organizācija “Universitātes Sports”. Šajā laikā mainījušās atbildības sfēras, darbības principi, organizāciju struktūras un pat režīmi, taču studenti dažādos līmeņos sportojuši kopš augstskolas dibināšanas. Daudziem tas bijis veselīgs brīvā laika pavadīšanas veids, kas palīdzējis atpūsties un atgūties pēc studijām, citiem profesionāla nodarbe, ko papildināt ar teorētiskām studijām un diplomu. Dažiem sports bijis obligāts priekšmets, kas sakostiem zobiem jānokārto. lasīt tālāk


lasīt tālāk

1969 - 1979 saisītās lapas