Sākumlapa > 1969 - 1979 > LU stāsti >  Latvijas Universitātes bibliotēkas ikdiena darbinieku atmiņstāstos 20. gadsimta 70.–90. gadi

Latvijas Universitātes bibliotēkas ikdiena darbinieku atmiņstāstos 20. gadsimta 70.–90. gadi

Autors: Jānis Kreicbergs
###NEWS_IMAGE### Rakstā aplūkota Latvijas Universitātes Bibliotēkas darbinieku atmiņas un vērtējums par darbu bibliotēkā 20. gs. 70.–90. gados.

Pētījums veikts, izmantojot ikdienas vēstures pētīšanas pieeju, kas ļauj atklāt vēsturi ‘vienkāršo cilvēku’ atmiņās, pārdzīvojumos un vērtējumos. Tika intervētas septiņas bibliotēkas darbinieces ar 30–40 gadu darba pieredzi Latvijas Universitātes Bibliotēkā. Pateicoties ilgajiem darba gadiem, bibliotēkas darbinieces sniedz salīdzinošu vērtējumu izmaiņām, kādas pēdējo gadu desmitu laikā vērojamas bibliotēkas darbā un lasītājos. Darbinieku atmiņas atklāj Latvijas Universitātes Bibliotēkas vietu studiju procesa nodrošināšanā, raksturo bibliotēkas lasītājus, bibliotēkas darba ikdienu un ideoloģijas izpausmes padomju periodā, kā arī Atmodas kustību un 20. gs. 90. gadu sākuma pārmaiņu laiku. Secināts, ka arī bibliotēku darbu kā determinējošs padomju sabiedrības vērtību sistēmas elements ietekmēja deficīts.

Atslēgvārdi: Latvijas Universitātes Bibliotēka, P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes Zinātniskā bibliotēka, ikdienas vēsture, bibliotēkas lasītāji, ideoloģija, specfondi, obligātais eksemplārs, deficīts, Atmoda.

###ADDINFO_WRAP_B### ###TEXT_RELATED### ###NEWS_RELATED### ###TEXT_FILES### ###FILE_LINK### ###TEXT_LINKS### ###NEWS_LINKS### ###TEXT_RELATEDBYCATEGORY### ###NEWS_RELATEDBYCATEGORY### ###ADDINFO_WRAP_E###
###GALERY###

1969 - 1979 saisītās lapas