Sākumlapa > 1949 - 1959

Sarežģītie

###NEWS_IMAGE###

20. gs. 40. gadu beigās un 50. gadu sākumā Latvijas Valsts universitāti vēl joprojām skāra staļiniskā izglītības politika un represijas. Turpinājās mācībspēku atlaišanas. 1950. gadā no darba tika atbrīvoti pasniedzēji – universitātes leģendas –, viņu vidū arī profesori Jānis Endzelīns, Ernests Štālbergs, Arturs Tramdahs un citi. Uzsākot 1949./50. mācību gadu, rektors Jānis Jurgens LK(b)P CK birojā ziņoja: “Tikai pēdējos mēnešos mēs izdzinām no mūsu universitātes vairākus simtus bijušo leģionāru, aizsargu u.c.” Arī nākamajos gados turpinājās “buržuāzisko nacionālistu” meklēšana mācībspēku un studentu rindās. 1953. gada sākumā kā “angļu spiegs” tika apcietināts Fizikas un matemātikas fakultātes docents Jāzeps Eiduss. Viņam, tāpat kā daudziem staļinisma represiju upuriem, padomju nometņu vārti atvērās tikai 1956. gadā, kad PSKP 20. kongresā tika nosodītas staļiniskās represijas un uzsākta destaļinizācija.
Lai gan Latvijas Valsts universitātes komunistiskās partijas organizācija izteica atbalstu PSKP CK jaunā pirmā sekretāra Ņikitas Hruščova kursam, tomēr arī 50. gadu otrajā pusē cīņa pret “buržuāzisko nacionālismu” bija viena no dežūrtēmām. Ik palaikam tajā tika apvainots kāds no pasniedzējiem vai studentiem.lasīt tālāk


lasīt tālāk
Fotogalerija
Cilvēkstāsti
Video
Dokumenti
Audio
Pētījumi

Cilvēkstāsti

Aloiza Važņa stāsts

###NEWS_IMAGE###

Aloizs Vaznis 1958. gadā absolvēja Latvijas Valsts universitātes Juridisko fakultāti. Strādājis dažādas Latvijas PSR Iekšlietu minstrsijas struktūras. 1991. un 1992.gadā iekšlietu ministrs.lasīt tālāklasīt tālāk
 

Profesora Jāzepa Eidusa stāsts

###NEWS_IMAGE###

Fiziķis Jāzeps Eiduss (1916–2004) savulaik studējis Latvijas Univeristātē ķīmiju (1933–1934), beidzis Londonas Universitāti (1941), Latvijas Univeristātes docētājs (1944–1996). Molekulārās spektroskopijas pamatlicējs Latvijā, veicis pētījumus...lasīt tālāklasīt tālāk
 

"Padomju Studenta" līdzstrādnieku stāsti

###NEWS_IMAGE###

Latvijas Valsts universitātes laikraksts "Padomju Students" savas gaitas sāka 1946. gada 8. janvārī. Tā mūžs – vairāku gadu desmitu ilgumā. Katrai līdzstradnieku paaudzei ir savs stāsts par augstskolas avīzi.lasīt tālāklasīt tālāk

Lasīt visus cilvēkstāstus

LU stāsti

###NEWS_IMAGE###

Ojārs

“Un uz to puisi, kas reiz tevi satiks,/ Es tomēr laikam – esmu greizsirdīgs” – šīs dzejas rindas “Meitenei no manas klases” Ojārs Vācietis uzrakstīja studiju laikā – 1955. gada ziemas brīvdienās. Viņa kursa biedri, tās izlasījuši, atzina, ka tā...lasīt tālāklasīt tālāk

Apskatīt visus LU stāstus

Laikmeta stili

###NEWS_IMAGE###

Neskartās zemes

Lai izvairītos no pārtikas trūkuma valstī, 50. gadu vidū PSRS vadība ar Ņikitu Hruščovu priekšgalā izlēma ievērojami paplašināt labības audzēšanas platības. Par vienu no izmēģinājuma lauciņiem kļuva Kazahstānas stepes, uz kurieni no dažādām...lasīt tālāklasīt tālāk
 


 

Apskatīt visus rakstus sadaļā Laikmeta stili