Sākumlapa > 1939 - 1949 > Laikmeta stils  >  Staļins rektorātā

Staļins rektorātā

###NEWS_AUTHOR###
###NEWS_IMAGE### Padomju prakse ietvēra arī uzticības padomju varai publisku demonstrāciju. Pirmo pasākumu vidū bija arī Komunistiskās partijas un PSRS vadoņa J.Staļina portretu novietošana nozīmīgākajās telpās.

Viens no ievērojamākajiem pēdējā laikā pabeigtajiem šāda veida darbiem ir prof. J. Tilberga darinātais biedra Staļina portrets Latvijas V.[alsts] u.[niversitātes] sēžu zālei. Pie šī darba Tilbergs nostrādājis vairāk kā 3 mēnešus. Rūpīgi pētījot fotomateriālus, dažādus rakstus un atmiņas par biedru Staļinu, kā arī paša biedra Staļina rakstus, māksliniekam pamazām izveidojies lielā proletariāta vadoņa un skolotāja tēls. [..]

Darbaļaužu vadonis, noņēmis armijas tipa cieto cepuri, raugās tieši skatītājā pilns jauneklīgas dedzības un enerģijas. Sejas krāsojums teicams, krāsās spilgts un kā māksliniekam izteikušies ļaudis, kam bijusi izdevība skatīt Staļinu vaigā, – arī ļoti līdzīgs oriģinālam.

Ģīmetne apmēros ir stipri liela, auguma samēri stipri lielāki par dabīgajiem, kolorīts viegls un gaišs.

Biedra Staļina ģīmetni gleznojis J. Tilbergs. Atpūta. 1941. 30. maijs. 25. lpp.

###ADDINFO_WRAP_B### ###TEXT_RELATED### ###NEWS_RELATED### ###TEXT_FILES### ###FILE_LINK### ###TEXT_LINKS### ###NEWS_LINKS### ###TEXT_RELATEDBYCATEGORY### ###NEWS_RELATEDBYCATEGORY### ###ADDINFO_WRAP_E###
###GALERY###

1939 - 1949 saisītās lapas