LU vēstures lapa >1929 - 1939 >Fotogalerija  >Tapšana

Tapšana fotogalerija

Latvijas Augstskolas rektors Ernests Felsbergs (1920–1923). 1920. gads. <i>LVVA, 2296. f., 6. apr., 3438. l.</i>
Latvijas Augstskolas rektors Ernests Felsbergs (1920–1923). 1927. gads. <i>LVVA, 2296. f., 6. apr., 3438. l.</i>
Latvijas Augstskola. 20. gs. 20. gadu sākums. Pastkarte. <i>LNB Baltijas Centrālās bibliotēkas krājums.</i>
Latvijas Universitāte. 20. gs. 20. gadi. Pastkarte. <i>LNB Baltijas Centrālās bibliotēkas krājums.</i>
Latvijas Universitāte. 20. gs. 20. gadi. Pastkarte. <i>LNB Baltijas Centrālās bibliotēkas krājums.</i>
Latvijas Universitātes mācībspēki, studenti un viesi. 1928. gads. <i>LVKFFDA, 1332P.</i>
Latvijas Universitātes rektors Jānis Ruberts (1923–1925). 1922. gads. <i>LVVA, 2296. f., 16. apr., 22935. l.</i>
Latvijas Universitātes rektors Augusts Tentelis (1925–1927; 1929–1931). 1929. gads. <i>LVVA, 2296. f., 18. apr., 3447. l.</i>
Profesora Augusta Tenteļa atkārtotai ievēlēšanai Latvijas Universitātes rektora amatā veltīts saržs. <i>Mākslinieks V. Zosts. Atpūta. 1929. 25. sept. 9. lpp.</i>
Latvijas Universitātes padome. 1924. gada rudens. Latvijas Universitāte ilustrācijās. <i>Rīga: Rīts. 1929.</i>
Latvijas Universitātes rektors Mārtiņš Zīle (1927–1929). Latvijas Universitāte ilustrācijās. <i>Rīga: Rīts. 1929.</i>

1929 - 1939 saisītās lapas