Sākumlapa > 1929 - 1939 > Cilvekstasti >  Annas Aizavas stāsts

Annas Aizavas stāsts

###NEWS_AUTHOR###
###NEWS_IMAGE### Ventspilniece Aina Aizava savu atmiņu stāstu 1989. gadā nosūtīja laikrakstam "Skolotāju Avīze". Laikraksts tolaik publicēja augstskolas 70. dzimšanas dienai veltītus rakstus. Arī universitātes absolventi vēlējās dalīties atmiņās par piedzīvoto.

Raiņa ielā 19 jau ieejas durvīm bija zināms svinīgums – spožos lauvas rokturos [..]. Svinīgs bija imatrikulācijas akts aulā, kad jaunajiem studentiem bija darba sākums, un matrikulas iegūšanas laiks pēc 250 latu lekcijas naudas [gadā] nomaksas. Pirmais gads nebija viegls mazturīgajiem, arī man – atraitnes, fabrikas strādnieces meitai. Taču bija labi cilvēki – mecenāti, kas palīdzēja, arī valsts vēlāk ar ikmēneša stipendijām dzīvi darīja vieglāku. Ulmaņa laikā stipendija bija 100 lati mēnesī [..].

1937./38. mācību gada 15. septembrī sākās studijas. Matrikula ar ģīmetni mums bija pases vietā. Vestibilā atvilknē katru dienu studenti pārlūkoja atnestās vēstules. Tās bija adresētas tikai uz matrikulas numuru. [..]

Studentu dzīve sākās ar īpašām tradīcijām. Sākumā bija neierasti nepiecelties, profesoram ienākot un aizejot. Neparasta likās kāju švīkāšana sveiciena vietā un piekrišanas izteikšanai. Studenti savstarpēji cits citu sauca par komiltoņiem, tāpat viņus uzrunāja arī profesori.

Par profesoriem palikušas vislabākās atmiņas: tie bija pašaizliedzīgi, savā dzīvē vienkārši cilvēki. Toreiz varēja eksaminēties, kad vien gribēja profesors un students – tā savos kabinetos ar studentiem kārtoja ieskaites un eksāmenus. [..]

Eksāmenus likt nebija viegli. Grāmatu nebija, prasīja par visu kursu bez biļetēm. Mācīties vajadzēja pēc pašas pierakstītajām piezīmēm. [..]

 Intereses bija ļoti plašas. Gājām arī uz citām fakultātēm piemācīties ko klāt.

 Anna Aizava. Līdzīga saulei … Skolotāju Avīze. 1989. 8. febr.

 

###ADDINFO_WRAP_B### ###TEXT_RELATED### ###NEWS_RELATED### ###TEXT_FILES### ###FILE_LINK### ###TEXT_LINKS### ###NEWS_LINKS### ###TEXT_RELATEDBYCATEGORY### ###NEWS_RELATEDBYCATEGORY### ###ADDINFO_WRAP_E###
###GALERY###

1929 - 1939 saisītās lapas