Sākumlapa > 1929 - 1939

Sasniegtais

###NEWS_IMAGE###

Latvijas kolektīvajā atmiņā 30. gadi ir “zelta laiki” par spīti ekonomiskās krīzes radītajām problēmām, daudzajām politiskajām kolīzijām un kara tuvuma gaisotnei. Arī Latvijas Universitātes vēsturē šī desmitgade pieder pie ražīga darba, uzplaukuma un attīstības laikmeta.
Visas fakultātes veica lielu darbu, uzlabojot un pilnīgojot mācību programmas, lai tās atbilstu sava laika prasībām. Latvijas Universitātē 1930./31. gadā bija 372 mācībspēki, viņu vidū – 79 profesori. Nākamajā mācību gadā profesoru bija divas reizes vairāk nekā, sagaidot augstskolas pirmo jubileju. Lai gan 1938./39. mācību gadā Latvijas Universitātē strādāja 446 pasniedzēji, tostarp 111 profesori, tika atzīts, ka profesoru skaits ir nepietiekams un jāveicina mācībspēku kvalitatīvā izaugsme. Latvijas Universitātes akadēmiskā vide bija izteikti maskulīna. Profesoru vidū sieviešu nebija. Piemēram, 1936./37. gadā augstskolā strādāja trīs docentes, kopējā mācībspēku kopskaitā – tikai 34 sievietes (8,4%).lasīt tālāk


lasīt tālāk
Fotogalerija
Cilvekstasti
Video
Dokumenti
Audio
Pētījumi

Cilvēkstāsti

Rūdolfa Veldres stāsts

###NEWS_IMAGE###

Rūdolfs Veldre (1909-1997) no 1930. līdz 1943. studējis arhitektūru Latvijas Universitātes Arhitektūras fakultātē. Studiju laikā un arī pēc tam darbojies latviešu studentu korporācijā Fraternitas Academica. 1944. gadā R. Veldre kopā ar ģimeni...lasīt tālāklasīt tālāk
 

Kārlis Arājs stāsta par iestājeksāmenu rītu

###NEWS_IMAGE###

Mediķis Kārlis Arājs (1915-2005) par savu studiju un darba laiku Latvijas Universitātē stāsta grāmatās "Latviešu kauli ... Atmiņas par anatomikumu un antropoloģijas ziedu laikiem Latvijā" (2005) un "Atmiņu takās ..." (2008). 1933. gadā K.Arājs...lasīt tālāklasīt tālāk
 

Annas Aizavas stāsts

###NEWS_IMAGE###

Ventspilniece Aina Aizava savu atmiņu stāstu 1989. gadā nosūtīja laikrakstam "Skolotāju Avīze". Laikraksts tolaik publicēja augstskolas 70. dzimšanas dienai veltītus rakstus. Arī universitātes absolventi vēlējās dalīties atmiņās par piedzīvoto.lasīt tālāklasīt tālāk

Lasīt visus cilvēkstāstus

LU stāsti

###NEWS_IMAGE###

Līdzekļi Brīvības piemineklim

Studenti vienmēr ir uzskatīti par vienu no aktīvākajām tautas daļām, un šī sprieduma patiesumu apstiprina arī fakts, ka vieni no rosīgākajiem un atsaucīgākajiem cilvēkiem, 1929. gada Valdības Vēstnesī publicētajiem uzsaukumiem “Celsim Brīvības...lasīt tālāklasīt tālāk

Apskatīt visus LU stāstus

Laikmeta stili

###NEWS_IMAGE###

Studentu virtuvē

30.gadu Latvijā modē bija labi paēst par mazu naudu. Tādēļ augstu kotējās Latvijas Universitātes Studentu padomes virtuve.lasīt tālāklasīt tālāk
 


 

Apskatīt visus rakstus sadaļā Laikmeta stili