Sākumlapa > 1919 - 1929 > Cilvekstasti >  Studenta Gustava Vanaga stāsts

Studenta Gustava Vanaga stāsts

###NEWS_AUTHOR###
###NEWS_IMAGE### Gustavs Vanags (1891–1965) Latvijas Augstskolas Ķīmijas fakultāti absolvēja jau 1921. gadā. No 1921. līdz 1958. gadam docētājs LU/LVU. Vēlāk strādājis Rīgas Politehniskajā institūtā, veicis pētījumus Latvijas Zinātņu akadēmijas Ķīmijas institūtā un Organiskās sintēzes institūtā.

Pēc kara atgriezies Rīgā, 1921. g. sākumā iestājos Latvijas Universitātē, lai nobeigtu studijas, kaut kā nokārtoju atlikušo vienu eksāmenu (fiziku no I kursa!), izstrādāju diplomprojektu un diplomdarbu un tā paša gada pavasarī pabeidzu LU – vēl pēc vecās RPI programmas – ar inženiera tehnologa grādu. Tas bija Ķīmijas fakultātes pirmais izlaidums pēc kara.

Ķīmija kā zinātne prasa daudz. Lai ķīmijā kaut ko sasniegtu, vajag ilgi un neatlaidīgi strādāt, vajadzīga bezgalīga pacietība. Tiem, kas tikai domā iegūt diplomu un pēc tam saņemt mierīgu “vietiņu”, ķīmijā nav ko meklēt. Ķīmija ir “nemierīga” zinātne, kas prasa, lai cilvēks tai ziedo sevi visu.

Gustavs Vanags. Manas dzīves gaitas (1961). Gustavs Vanags un organiskā ķīmija Latvijā. Rīga: Poligrāfijas infocentrs, 2004. 32., 34. lpp.

###ADDINFO_WRAP_B### ###TEXT_RELATED### ###NEWS_RELATED### ###TEXT_FILES### ###FILE_LINK### ###TEXT_LINKS### ###NEWS_LINKS### ###TEXT_RELATEDBYCATEGORY### ###NEWS_RELATEDBYCATEGORY### ###ADDINFO_WRAP_E###
###GALERY###

1919 - 1929 saisītās lapas