Sākumlapa > 1999 - 2009 > Desmitgades apraksts

Straujie

###NEWS_IMAGE### Latvijas Universitātes devīto desmitgadi raksturo strauja attīstība, izaugsme, intensīvs darbs un modernizācija. Šajā laikā ticis uzlabots un papildināts bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu saturs, bagātināts un daudzveidots to klāsts. Durvis vērušas divas jaunas fakultātes – 2000. gadā darbu sāka Sociālo zinātņu fakultāte (pirmā dekāne – profesore Inta Brikše), un 2009. gadā izveidota Datorikas fakultāte (pirmais dekāns – profesors Juris Borzovs). 2008. gadā Filoloģijas fakultāte ieguva Filoloģijas un mākslas zinātņu vārdu.

2009./2010. mācību gadā Latvijas Universitāte reflektantiem piedāvāja 52 pamata līmeņa, 65 augstākā līmeņa un 24 doktora studiju programmas. 2009. gada 1. septembrī augstskolas reģistrā bija 20 110 studentu un 904 pasniedzēju vārdi. Ik gadus Latvijas Universitātē nodarbības vada apmēram 100 vieslektoru.

Lielākais vairākums studējošo izglītību iegūst par saviem līdzekļiem. Studentu skaita ziņā līderes ir Ekonomikas un vadības fakultāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, Juridiskā fakultāte un Sociālo zinātņu fakultāte. Savukārt populārākās studiju programmas – vadības zinību, komunikācijas zinātnes, ekonomikas un tiesību zinātnes programma. Studentiem iespējams iegūt Latvijas Universitātes mecenātu stipendijas, ar katru gadu to klāsts pieaug. No 2000. līdz 2007. gadam universitātes rektora amatā – profesors Ivars Lācis. 2007. maijā augstskolas rektora amatā ievēlēts profesors Mārcis Auziņš.

Kopš 1999. gada Latvijas Universitāte ir būtiski modernizējusi un labiekārtojusi studiju vidi, papildinājusi literatūras un datubāžu klāstu, ierīkojusi laboratorijas un iegādājusies studiju un zinātniskajam darbam nepieciešamo aparatūru, padarījusi komfortablākas dienesta viesnīcas. Šīs desmitgades raksturojumā svarīga vieta ir telpu rekonstrukcijai, remontiem un renovācijām. Nebūtībā ir aizgājusi padomju un pēcpadomju gadiem tik zīmīgā vides pelēcība, nesakoptība un perspektīvas trūkuma izjūta. Latvijas Universitāte ir ieguvusi modernas un eiropeiskas augstskolas veidolu un dzīves ritmu.

Latvijas Universitātes ikdiena ir ne tikai lekcijas, semināri, praktiskie un laboratorijas darbi, ilgas stundas bibliotēkās, eksāmeni, bet arī studentu un mācībspēku starptautiskie apmaiņas braucieni, ārvalstu delegāciju vizītes un sadarbības līgumu slēgšana, zinātniskais darbs, konferences un ekspedīcijas, dažādas kultūras un sporta aktivitātes, iesaiste Latvijas un starptautiskajās norisēs, lēmumu pieņemšanā un problēmu risināšanā. Latvijas Universitātes informatīvās vides veidotāji ir portāls www.lu.lv, fotoarhīvs, radio “NABA”, avīze “Alma Mater”, kā arī citi izdevumi.

Latvijas Universitāte ir arī nozīmīgs valsts zinātnes centrs. Zinātniskie pētījumi tiek veikti vairāk nekā 20 institūtos. Piemēram, 2008. gadā Latvijas Universitātē notika 148 semināri, konferences, vasaras skolas un kursi, 20 starptautiskas konferences fizikā, matemātikā, ekonomikā, medicīnā, juridiskajā zinātnē, valodniecībā un citās nozarēs. Zinātnes un doktora studiju programmu attīstība ir Latvijas Universitātes darba prioritāte.

Savā 90. jubilejas gadā Latvijas Universitāte atrodas šā brīža valsts ekonomiskās un sociālās situācijas inicēto jauno izaicinājumu priekšā. Straujais laiks turpinās. Daudz laimes dzimšanas dienā un vivat, crescat, floreat!

Es aicinu izvēlēties par Eiropu, par attīstību, par atvērtām robežām, par iespēju būt līdztekus citām tautām Eiropā, par to, ka varēsim nākt paši ar savu izdomu, radošo risinājumu Eiropas jautājumiem, sēžot pie viena galda ar citiem. Tas nebūs rožu dārzs, tā būs dzīve ar visiem izaicinājumiem, bet mēs būsim ar visām brīvām nācijām kopā, pie kurām tik sen jau būtībā piederam.

Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga. Runa jaunā studenta svētkos Aristoteļa dienā. Doma laukumā, 2003. gada 31. augustā. V.V.-F. 4plus4. ∞. Runas. 1999–2007. Rīga: Pētergailis, 2007. 306. lpp.

 

###ADDINFO_WRAP_B### ###TEXT_RELATED### ###NEWS_RELATED### ###TEXT_FILES### ###FILE_LINK### ###TEXT_LINKS### ###NEWS_LINKS### ###TEXT_RELATEDBYCATEGORY### ###NEWS_RELATEDBYCATEGORY### ###ADDINFO_WRAP_E###

Kaut kas

 

1999 - 2009 saisītās lapas