Sākumlapa > 1949 - 1959 > LU stāsti

1949 - 1959 simboli un zīmes

###NEWS_IMAGE###

Ojārs

###NEWS_AUTHOR###

“Un uz to puisi, kas reiz tevi satiks,/ Es tomēr laikam – esmu greizsirdīgs” – šīs dzejas rindas “Meitenei no manas klases” Ojārs Vācietis uzrakstīja studiju laikā – 1955. gada ziemas brīvdienās. Viņa kursa biedri, tās izlasījuši, atzina, ka tā ir himna mīlestībai. Arī O. Vācieša studiju gadi Latvijas Valsts universitātē ir himna: studentībai, jaunībai un sirds degsmei par nākotnes sapni. Lai gan dzejnieks nepabeidza universitāti nenokārtotās pedagoģiskās prakses dēļ, viņa četriem studiju gadiem ir studentu gars ar dažkārt tukšu maku pirms stipendijas saņemšanas, dzīvi kopmītnē, veiksmīgu kursa darba uzrakstīšanu tikai pāris dienu laikā, patiesu mīlestību un dzīves studēšanu kopumā.lasīt tālāk


lasīt tālāk
###NEWS_IMAGE###

Studenti strādā fabrikās

###NEWS_AUTHOR###

Stājoties Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātē, Vēstures un filoloģijas fakultātes 1959. gada reflektanti vēl nenojauta, ka viņiem pirmajā kursā būs jāiziet obligāta darba prakse gada garumā. Tikai rudenī viņi uzzināja, ka dienas nodaļas 1. kursa studentiem lekcijas notiks vakaros, bet pa dienu būs jāveic nekvalificēts darbs ražošanā.
lasīt tālāk


lasīt tālāk
###NEWS_IMAGE###

Uz kolhozu

###NEWS_AUTHOR###

Latvijas Valsts universitātes studentu dzīvē t.s. rudens semestris kolhozā 50. gados kļuva par ierastu praksi. 1953. gada 24. septembrī Latvijas PSR Ministru padome pieņēma lēmumu par skolēnu un studentu iesaistīšanu ražas novākšanas darbos. Tas paredzēja, ka no lielākajām pilsētām uz kolhoziem un padomju saimniecībām jeb sovhoziem jānosūta 30 700 vidusskolēnu un studentu. No Rīgas vien lauku darbos uz divām nedēļām bija jādodas 24 000 skolēniem un studentiem.lasīt tālāk


lasīt tālāk

1949 - 1959 saisītās lapas