Sākumlapa > 1919 - 1929 > Cilvekstasti >  Studenta Arvīda Nursberga stāsta

Studenta Arvīda Nursberga stāsta

###NEWS_AUTHOR###
###NEWS_IMAGE### Arvīds Nursbergs Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultātē iestājās 1924.gadā. Aktīvi darboejies organizācijā "Līdums". Aizrāvies ar sportu, it īpaši vieglatlētiku. Uzrakstījis apjomīgu atmiņu grāmatu "Atmiņu zīmējumi" (1996).

1924. gada 15. septembrī sākās mans pirmais studiju gads. Tomēr ne visi profesori lekcijas sāka pirmajā nedēļā, kaut gan bija iespiesti lekciju saraksti ar laika un auditorijas norādījumu, pie tam par visu Universitātes darbu. Tas vilināja iepazīties ar citu fakultāšu ievērojamākajiem profesoriem.

Fakultātēs nebija kursu, bet priekšmetu sistēma. Zināms, nebija nozīmes klausīties lekcijas priekšmetos, kuros vēl nav vajadzīgo priekšzināšanu. Semestra laikā jāiegūst 3 paraksti; vienalga, vai par praktiskajiem darbiem vai sekmīgi nokārtotu eksāmenu. Brīvība milzīga. No skolas nākušam cilvēka bērnam tas uzkrauj lielu atbildību.

Studenti, kam vien bija sakari, strādāja valsts un Rīgas pilsētas iestādēs. Man to nebija.

Uz lekcijām gāju diezgan kārtīgi un lekcijas pierakstīju, bet nenāca ne prātā katru lekciju vakarā tūlīt mācīties. Bieži nemaz brīvu vakaru nebija. [..]

Lekcijas nenotika no vietas, kā tas būtu studentu interesēs, bet profesoru un docentu izvēlētos laikos.

Arvīds Nursbergs. Atmiņu zīmējumi. Rīga: Artava, 1996. 158., 159. lpp.

 

1927. gads. Turpināju gatavoties integrālrēķinu pārbaudījumam. [..] Atkal Rīgā. Kādu nedēļu vēl atkārtojis, gāju pie prof. Lejnieka. Viņš eksaminēja Universitātes bibliotēkā, jo biju šoreiz vienīgais. Vispirms uzdevums: jānointegrē diferenciālvienādojums; lekcijas par šo vielu šoziem klausāmies. Profesoru interesē, kā mēs kursu uztveram. Beidzot saruna par visu kursu. Ļoti sekmīgi.

Tālāk kārta pedagoģiskiem priekšmetiem. Jānoklausās arī prof. A. Dauges interesantais kurss par F. Nīči; sevišķi par “Tā runāja Zaratustra”, analizējot viņa filozofiju kā mākslas darbu. Jāturpina klausīties arī visa gada kurss mākslas pedagoģijā. Pie docenta Auseja matemātikas metodikas turpinājums. [..]

Pēc Lieldienām kopā ar Edžu aizgājām uz anatomikumu, kur studenti – mediķi preparē līķus, lai sīki iepazītu cilvēka anatomiju. Skats nav pievilcīgs, arī specifiskie līķu spirta smaka derdzīga. Bet Edžus un viņa kursa biedri pieraduši; turpat, ar pincetēm plucinādami līķus, apēd arī savas līdzpaņemtās sviestmaizes.

Arvīds Nursbergs. Atmiņu zīmējumi. Rīga: Artava, 1996. 190., 192. lpp.

 

###ADDINFO_WRAP_B### ###TEXT_RELATED### ###NEWS_RELATED### ###TEXT_FILES### ###FILE_LINK### ###TEXT_LINKS### ###NEWS_LINKS### ###TEXT_RELATEDBYCATEGORY### ###NEWS_RELATEDBYCATEGORY### ###ADDINFO_WRAP_E###
###GALERY###

1919 - 1929 saisītās lapas